ჩვენ შესახებ

მოორ ეიბისი წარმოადგენს ერთ-ერთ ლიდერ კომპანიას ქვეყანაში, რომელიც 2008 წლიდან ეწევა მომსახურებას საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგების, ქონების შეფასების, აუდიტის და დაკავშირებული პროფესიული მომსახურების სფეროში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

მოორ ეიბისის მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის მომსახურეობის გაწევა საქართველოში მოქმედი წამყვანი ქართული და უცხოური ბიზნესებისათვის შესაბამისი ბიზნეს გადაწყვეტილების შეთავაზების გზით.  

კომპანიის გუნდი შედგება მაღალმოტივირებული თანამშრომლებისგან, რომელიც უზრუნველყოფს კლიენტი ორგანიზაციებისთვის მაღალი სერვისის შემდეგი შეთავაზებას, მათ შორის:

  • აუდიტი და მარწმუნებელი გარიგებები

  • საშემფასებლო მომსახურება

  • საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

  • საბუღალტრო მომსახურება

  • ხელფასის ადმინისტრირება

მოორ ეიბისი წარმოადგენს აუდიტორული და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელის “Moore Global Network Limited“- ის დამოუკიდებელ წევრ კომპანიას. ქსელი მოიცავს 609 ოფისს 112 ქვეყანაში, სადაც გაერთიანებულია 30,000-ზე მეტი თანამშრომელი და შემოსავალი შეადგენს 3.06 მილიარდ აშშ დოლარს.

გუნდის წევრი

მიშა აბაიაძე

მმართველი პარტნიორი

გუნდის წევრი

თეონა აბდუშელიშვილი

პარტნიორი / აუტსორსინგის დეპარტამენტის უფროსი

გუნდის წევრი

სოფო აბაიაძე

უფროსი აუდიტის მენეჯერი

გუნდის წევრი

მამუკა დანელია

პარტნიორი / შეფასების და კონსალტინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?