სერვისები

ჩვენი კომპანია შედგება პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდისგან, რომელიც ფლობს დიდ გამოცდილებას სხვადასხვა ინდისტრიულ სექტორსა თუ ბიზნესში. კომპანის პარტნიორები არიან მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები და ექსპერტები საბუღალტრო, აუდიტორულ, საშემფასებლო და საგადასახადო კონსულტაციების სფეროში. კომპანიის წარმატების საიდუმლო მაღალმოტივირებული პერსონალია, რომლებიც სთავაზობენ კლიენტ ორგანიზაციებს მაღალი ხარისხის შემდეგ მომსახურეობებს:
 

  • აუდიტი და მარწმუნებელი გარიგებები

  • საშემფასებლო მომსახურება

  • საკონსულტაციო მომსახურება

  • საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

  • აუთსორსინგი