სექტორები

ჩვენი კომპანია შედგება პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდისგან, რომელიც ფლობს დიდ გამოცდილებას სხვადასხვა ინდუსტრიულ სექტორსა თუ ბიზნესში. კომპანის დამაარსებლები არიან მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები რომლებიც ფლობენ ექსპერტიზას საბუღალტრო, აუდიტორულ, საშემფასებლო და საგადასახადო კონსულტაციების სფეროში. კომპანიის წარმატება ეფუძნება მაღალმოტივირებულ პერსონალს რომლებიც სთავაზობენ კლიენტ ორგანიზაციებს მაღალი ხარისხის შემდეგ მომსახურეობებს.