სოფო აბაიაძე

უფროსი აუდიტის მენეჯერი

მიშა აბაიაძე

მმართველი პარტნიორი

თეონა აბდუშელიშვილი

პარტნიორი / აუთსორსინგის დეპარტამენტის უფროსი

მამუკა დანელია

პარტნიორი / შეფასების და კონსალტინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

თამარ მეტივიშვილი

ასოცირებული პარტნიორი

CODE: LastName