საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ შემდეგი სახის საგადასახადო და იურიდიულ მომსახურებას კერძო კომპანიებისთვის, საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის:

  • განვლილი პერიოდების საგადასახადო აუდიტი;

  • საგადასახადო დაგეგმარება და საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობა;

  • არარეზიდენტების გადასახადები;

  • კომპანიის დაფუძნებაში დახმარება;

  • მიწის და უძრავი ქონების შეძენა და განვითარება;

  • სხვადასხვა ტრანზაქციებთან დაკავშირებული საგადასახადო და იურიდიული კონსულტაცია

ჩვენ ასევე ვაწოდებთ ჩვენს კლიენტებს ინფორმაციას კანონმდებლობაში მომხდარი ცვლილებების შესახებ, როგორ განახორციელონ გადასახადების ოპტიმიზაცია, როგორ გაუმკლავდნენ სხვადასხვა იურიდიულ, საგადასახადო და ადმინისტრაციულ პროცედურებს და მოთხოვნებს ბიზნეს აქტივობების საქართველოში განსახორციელებლად.