ბუღალტრული ჩანაწერების აღდგენა და მოწესრიგება - საბუღალტრო მომსახურება

ბუღალტრული ჩანაწერების აღდგენა საშუალებას გაძლევთ გამოასწოროთ წინა პერიოდის შეცდომები. ეს დაგეხმარებათ რომ მოწესრიგებული გქონდეთ საბუღალტრო აღრიცხვა, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს საგადასახადო ორგანოების მხრიდან დაჯარიმების რისკს და საშუალებას გაძლევთ გქონდეთ კომპანიის სრული ანგარიში წარსული სააღრიცხვო მდგომარეობის შესახებ.