დახმარება საგადასახადო შემოწმების პროცესში

მოორ ეიბისი გთავაზობთ დახმარებას რომ იყოთ მზად პოტენციური საგადასახადო აუდიტისთვის და ასევე ვუზრუნველყოფთ საგადასახადო შემოწმების მსვლელობის პროცესში ჩართულობას საგადასახადო ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული აუდიტის ყველა ეტაპზე. 

ჩვენი მხრიდან ხდება პროცესების და დოკუმენტაციის შესწავლა იმისთვის რომ მინუმუმამდე დავიყვანოთ საგადასახადოს მიერ დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა. ჩვენი ექსპერტების გუნდი, რომლებიც კარგად გაეცნობიან კომპანიის ფაქტობრივ გარემოებებს, გაამყარებენ და დაიცავენ თქვენ პოზიციებს როგორც წარმომადგენლობითი ასევე პროცედურული ფორმით.