სოფო აბაიაძე

სოფო აბაიაძე

უფროსი აუდიტის მენეჯერი

სოფო პასუხისმგებელია ფინანსური აუდიტის პორტფელის ზედამხედველობაზე სხვადასხვა
ინდუსტრიებში და კლიენტებისათვის უმაღლესი სტანდარტის მომსახურების
უზრუნველყოფაზე.

სოფოს აქვს 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აუდიტის და მარწმუნებელ მომსახურეობების
მიმართულებით სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებში, მათ შორის საბანკო-საფინანსო,
სადაზღვევო, სატრანსპორტო, წარმოებისა და საცალო ვაჭრობის, კომუნიკაციების, სოფლის
მეურნეობის, საჯარო, საქველმოქმედო და არასამთავრობო სექტორებში. მის
პასუხილმგებლობაში შედის ბიზნესისა და აუდიტის რისკების განსაზღვრა, გუნდის
წევრების ინსტრუქტაჟი, კომპანიებისადმი რეკომენდაციების მიცემა საქმიანობის უკეთესად
წარმართვის სტრატეგიაზე.

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის
ხარისხის მოპოვების შემდეგ მან წარმატებით დაასრულა IAE Gustave Eiffel École de
Management-ის საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა (პარიზი, საფრანგეთი).

სოფო ფლობს ინგლისურ, ფრანგულ და რუსულ ენებს.

სოფო მუდმივად მიისწრაფვის კლიენტებისათვის მაღალი ხარისხის მომსახურების
მიწოდებაზე და მუდამ ორიენტირებულია შედეგებზე.