ვაკანსიები

მოორ“-ში ჩვენი თანამშრომლები ჩვენს ყველაზე ღირებულ აქტივს წარმოადგენს. ჩვენი თანამშრომლები არიან უნიკალურები და ამაყობენ სხვისი წარმატებით. ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ კლიენტებზე და ვეძებთ იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია დამატებითი ღირებულების შექმნა მათთვის.

ჩვენი წარმატება ეყრდნობა ნიჭიერი, მრავალფეროვანი და მოტივირებული ადამიანების აყვანასა და შენარჩუნებას, რაც გვეხმარება ჩვენი პროფესიის მომავლის ფორმირებაში.

ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ იმ ადამიანებით, რომლებსაც უყვართ თავიანთი პროფესია და გამოირჩევიან პატიოსნებით თავიანთ მიდგომებში